Distance Matrix demo

Služba Distance Matrix API poskytuje výpočet vzdálenostní matice, tzn. výpočet vzdálenosti a času trasy mezi více starty a cíly najednou. 

Může být použita pro aplikace týkající se logistiky, plánování cest, analytiky mobility a dalších.