Distance Matrix Playground

Služba umožňuje vypočítat matici vzdáleností mezi starty a cíly pro více typů dopravy. Pokročilé nastavení omezujících parametrů, jako jsou rozměry, hmotnost, aj.