Přeskočit na hlavní obsah

Ukázky a dema

Inspirujte se jednotlivými ukázkami, které demonstrují naše CEDA mapové služby v zajímavých scénářích. Zjistěte, jak použít vzdálenostní matici, nebo jak vyhledat trasy pro nákladní vozy.

Mapové styly

Porovnání různých stylů pro vektorové mapové dlaždice.

Trasy pro nákladní vozy

Podívejte se na rozdíly ve vyhledání trasy pro nákladní a osobní vozy.

Service Area

Ukázka výpočtu dojezdých oblastí, pro různé módy dopravy.

Distance Matrix

Scénáře použití pro výpočet vzdálenostní matice.

Nejbližší zájmové body

Ukázka vyhledávání nejbližších zájmových bodů po síti komunikací.

Hledání adresních bodů

Ukázka vyhledání adresního bodu s vazbou na silniční a pěší síť.

Územní jednotky

Ukázka vyhledávání územních jednotek.