Distance Matrix API

Služba umožňuje Distance Matrix API od CEDA Maps umožňuje získat informace o vzdálenostech a časech cesty mezi dvěma nebo více body. Je možné vypočítat matice, kde starty a cíle jsou shodné, ale také matice s rozdílnými starty a cíly. Může být použita pro aplikace týkající se logistiky, plánování cest, analytiky mobility a dalších.