Reverse Geocoding API

Reverse Geocoding API od CEDA Maps je služba určená pro vývojáře a firmy, kteří potřebují převést GPS souřadnice na adresy. Služba poskytuje přesné a aktuální informace o adresách, jako jsou poštovní adresa, město, stát a další důležité informace, které lze použít pro geografické aplikace.

Tuto službu mohou využívat například aplikace pro navigaci, realitní kanceláře, e-commerce stránky a další, kteří potřebují zobrazit informace o adresách na mapě.

Popis algoritmu dávkového reverzního geokódingu

schema algoritmu

Oranžový trojúhelník představuje jeden vstupní bod získaný např. z GPS zařízení (v souřadném systému WGS84). Zkoumáno je zde 10 silničních úseků, jejichž nejbližší body k řešenému místu jsou dostatečně blízko k vstupnímu bodu. Jejich nejbližší bod je označen číslem (pozn. některé silnice jsou reprezentovány několika úseky).

V uvedeném případě je postupováno takto:

  • Bod č. 1 je vyhodnocen jako relevantní a je dále zpracováván
  • Bod č. 2 rovněž.
  • Bod č. 3 leží na silnici se stejným jménem a třídou jako bod 1 a je ze zpracování vyřazen
  • Bod č. 4 je dále zpracováván
  • Bod č. 5 je na stejné komunikaci jako bod 4 a je vyřazen (zde je silnice rozdělena kvůli přechodu na most)
  • Bod č. 6 je na začátku jiné ulice než bod 4 a je dále zpracováván
  • Bod č. 7 (přímo pod bodem č.6) patří k úseku stejné komunikace jako bod č. 4 - vyřazen
  • Bod č. 8 a 10 opět na stejné komunikaci jako bod č. 4 – vyřazen
  • Bod č. 11 je na počátku jiné komunikace a je dále zpracováván

Do dalšího zpracování postupují body č. 1, 2, 4, 6 a 11.

Ovlivnit lze, které body budou zkoumány pomocí maximální vzdálenosti od vstupního bodu. Z výsledku budou vyřazeny úseky, které patří k úsekům, jež už ve výsledku jsou a dále mohou být vyřazeny body podle stanovené minimální důležitosti silnic – lze např. vyřadit komunikace pod úrovní ulic, tedy lesní a polní cesty; dále lze ovlivnit pomocí parametrů max. relativní a absolutní vzdálenost výsledků – pokud tedy některý výsledek je dostatečně jednoznačný, další body se již do výsledku zahrnovat nebudou.)

Body jsou nakonec seřazeny podle nastavení buď podle vzdálenosti od hledaného bodu, nebo podle významnosti (přednostně budou vraceny dálnice, později rychlostní komunikace a atd.).

Počet vrácených výsledků lze nastavit v konfiguraci (standardně 1).